Szkolenia

Szkolenia budowlane

Szkolenie tego typu skierowane jest dla pracowników, którzy do stanowiska pracy docierają po drabinach, konstrukcjach kratowych, rusztowaniach itp. W takich przypadkach sprzęt zabezpieczający stosowany jest jedynie do asekuracji pracy w podparciu lub do ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia. Szkolenia z zakresu dostępu budowlanego są typowe dla pracowników elektroenergetyki, energetyki, telekomunikacji, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb klienta.

Szkolenia z dostępu linowego

Tego typu szkolenie przygotowuje pracowników do wykonywania pracy na wysokości gdzie do stanowiska pracy tymczasowej dociera zjeżdżając lub podchodząc po linie. W takich przypadkach oprócz podstawowego sprzętu zabezpieczającego stosowany jest także specjalistyczny sprzęt służący do zjazdu czy wychodzenia po linie. W ramach szkolenia odbywa się również szkolenie w ewakuacji z wysokości w momencie wystąpienie zagrożenia.

Doradztwo i sprzedaż sprzętu do pracy na wysokości

W ramach tej usługi firma Safety At Height oferuje doradztwo w zakresie technologii pracy na wysokości. Bazując na dużym doświadczeniu teoretycznym jak i praktycznym jesteśmy w stanie dokonać ekspertyzy planowanego miejsca wykonywania prac na wysokości, doradzić metody asekuracji, potrzebny sprzęt ochronny, zaproponować rozwiązania tymczasowe jak i długoterminowe.