Przegląd sprzętu do pracy na wysokości

Nasza firma oferuje przeglądy sprzętu do pracy na wysokości (SOI). Każdy pracownik oraz pracodawca u którego używane są środki ochrony indywidualnej do pracy na wysokości zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) oraz dyrektywą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG muszą poddać taki sprzęt przeglądowi okresowemu. Taki przegląd musi być wykonany nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.Przeglądu może dokonać producent sprzętu ochronnego lub osoba kompetentna która posiada autoryzację na przeglądy okresowe od danych producentów SOI. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem takich firm jak: Singing Rock, Protekt, Petzl, Cassin, Kong, Tendon

W ramoch usługi SOI klient otrzymuje:

1. Fizyczne sprawdzenie sprzętu,

2. Uzupełnienie dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej,

3. Sporządzenie raportu po przeglądzie SOI,

4. Przypominanie przed upływem 12 miesięcy o potrzebie wykonania kolejnego przeglądu sprzętu,

Przeglądy SOI wykonywane są w naszej firmie lub w siedzibie klienta.

Masz pytania zadzwoń!