Ekspertyzy obiektów

Posiadamy również w swojej ofercie ekspertyzy budynków i obiektów przemysłowych. Sprawdzamy stany dachów, obróbek blacharskich, kominów ceglanych, żelbetonowych, grubości ścian rurociągów i powłok malarskich.

Ekspertyzy są zakończone protokołem pokontrolnym w którym są zawarte wszystkie stwierdzone usterki i uszkodzenia wykryte podczas sprawdzenia konstrukcji. Dodatkowo załączamy dokumentację fotograficzną i na życzenie klienta propozycję napraw stwierdzonych uszkodzeń. W związku z takim podejściem do problemu klient otrzymuje kompletne i rzetelne informacje na temat sprawdzanej konstrukcji budowlanej.